1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-03-30] Nytt forskningsprojekt ska utvärdera vätgasbussar i kallt klimat
Pressmeddelande | 2023-03-30
A hydrogen fuel cell buses stands at the station

Nytt forskningsprojekt ska utvärdera vätgasbussar i kallt klimat

I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet utreda möjligheten för Luleås lokaltrafikbolag att förutom elbussar använda bränslecellsbussar som drivs på vätgas. I norra Sverige är vätgasbussar extra intressanta som alternativ eftersom de till skillnad från batteribussar inte kräver en tilläggsvärmare för uppvärmning under vintertid.

– I kallt klimat behövs det en dieseldriven tilläggsvärmare för att värma upp elbussar. Även om tilläggsvärmaren drivs med HVO gör den att bussarna inte uppnår nollutsläpp. Ett alternativ kan därför vara att köra bränslecellsbussar som drivs på vätgas där spillvärme kan användas för uppvärmning av bussen, säger Tobias Gustavsson Binder, transportforskare på IVL.

I Norrbotten, där stora satsningar på vätgas görs, är lokaltrafikbolaget Luleå Lokaltrafik och miljöresursbolaget Lumire nu intresserade av att se över vilka möjligheter som finns med bränslecellsbussar. I projektet ska forskare från IVL undersöka bränslecellsbussars potential ur ett systemperspektiv med fokus på klimatnytta, kostnader och vad det finns för möjligheter att introducera tekniken på marknaden.

– Vi ser att intresset för vätgastekniken växer både för kollektivtrafik och lastbilstrafik, inte minst på långa sträckor där batterielektrifiering är utmanande. I norra Sverige är det extra intressant med tanke på de stora vätgassatsningar som görs där, säger Tobias Gustavsson Binder.

Ta vara på biogasen när städerna satsar på eldrift

I många städer och kommuner runt om i Sverige sker det en snabb övergång från biogas till el bland stadsbussar. Men ur ett regionalt perspektiv är det inte alltid optimalt att byta ut biogasen. Många kommuner har redan etablerade system där de till exempel samlar in matavfall för att producera biogas, som ett sätt att ta vara på resurser.

I Luleå ser man flera alternativa framtida användningsområden för biogasen när kollektivtrafiken byter till elbussar. Att använda biogas för att producera vätgas kan vara ett möjligt användningsområde framöver.

I projektet kommer tre metoder för att producera vätgas av biogas att jämföras med vätgas producerad genom elektrolys, det vill säga på el. Dessa metoder är reformering av biogas, reformering av uppgraderad biogas, så kallad biometan, samt pyrolys av biometan.

– Att producera vätgas av biogas genom reformering eller pyrolys kan vara ett sätt att fortsätta ta vara på de stora miljönyttorna som biogas ger oss. På så sätt kan busstrafiken och sopbilar drivas på lokalt producerade drivmedel med väldigt liten miljö- och klimatpåverkan sett ur ett systemperspektiv, säger Anders Hjort, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För mer information, kontakta:
Tobias Gustavsson Binder, tobias.gustavsson.binder@ivl.se, tel. 072-455 51 67
Anders Hjort, anders.hjort@ivl.se, tel. 010-788 67 75

Projektet genomförs under 2023 och finansieras med medel från Energimyndigheten, Stiftelsen IVL, Luleå Lokaltrafik och Luleå Miljöresurs. En referensgrupp är knutet till projektet med deltagare från Everfuel, Toyota Caetano och Västtrafik.

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev