1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-10-14] Östersjösamarbete ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten
Nyhet | 2020-10-14
skärgård

Östersjösamarbete ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten

IVL startar med stöd av Svenska institutet ett projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur vi kan minska utsläppen till Östersjön. Universitet och forskningsinstitut från flera länder i Östersjöregionen deltar.

PFAS är en grupp kemikalier som används i ett stort antal produkter, till exempel i brandskum, som ytbehandling av livsmedelsförpackningar och som impregneringsmedel för kläder och textilier. Eftersom ämnena är svårnedbrytbara lagras de både i naturen och i djur och människor. Studier visar att hög exponering för ämnena kan kopplas till en rad negativa hälsoeffekter och sjukdomar.

– Det forskas mycket på PFAS i dricksvatten men inte lika mycket på dessa ämnen i avloppsvatten. Den frågan behöver uppmärksammas mer, eftersom det är direkt relaterat till den vattenkvalitet vi har i våra hav och sjöar. PFAS-föroreningar i vattenmiljön kan minskas med bättre avlopps- och slamhantering men kunskapsnivåerna i länderna runt Östersjön varierar, säger Jing-Jing Yang på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten startar IVL projektet Zero PFAS i samarbete med Aarhus universitet i Danmark, Gdansk tekniska universitet i Polen, Riga tekniska universitet i Lettland och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

– Projektet ska bygga ett forskningsnätverk i Östersjöregionen som kan samarbeta kring den här frågan. Vi kommer att hålla tre öppna seminarier med fokus på hur vi kan utveckla och anpassa tekniker för att minimera PFAS-utsläppen från avloppssystemet. De länder som ligger före i den här frågan kommer att dela med sig av sina kunskaper så att vi får en kunskapshöjning i hela regionen, säger Mayumi Narongin-Fujikawa på IVL.

Det första seminariet kommer att hållas digitalt den 26 november.

Vill du vill veta mer, kontakta:

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev