1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-10-06] Medierapportering påverkar städernas omställning från biogas till el
Nyhet | 2021-10-06
Subway trains crossing bridge in central Stockholm

Medierapportering påverkar städernas omställning från biogas till el

Biogasen kan komma att trängas undan eller behöva anpassas till andra förutsättningar när kollektivtrafiken elektrifieras. Framställningen av de olika systemen i media, forskningsrapporter och i samhällsdebatten bidrar till att skapa en bild som kan få stor genomslagskraft för besluten som fattas i frågorna. Det visar en studie som forskare vid IVL och Lunds universitet genomfört.

– Medierapporteringen om fördelarna med elektrifiering av kollektivtrafiken är kraftfull och har potential att påverka beslutsfattare. Det är en av våra slutsatser, säger projektledaren Michael Martin, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I många städer runt om i Sverige sker det en snabb övergång från biogas till el bland stadsbussar. Det specifika fall som Michael Martin och hans arbetsgrupp tittat närmare på är modellerat utifrån ett skifte från biogasbussar till elektrifierade bussar i Stockholm. Forskarna ställer frågor som vad övergången innebär för biogasen, den regionala hållbarheten och hur avfallssystemet påverkas eftersom Stockholm, liksom många andra städer, samlar in matavfall för att producera biogas till kollektivtrafiken.

Forskarna har närmat sig frågorna på ett nytt sätt genom att analysera den aktuella mediebilden och samhällsdebatten kring elektrifiering, vilka förväntningar som finns på omställningen och hur det kan prägla olika vägval. Analysen inkluderar nyhetsartiklar, branschtidningar, rapporter, riksdagspropositioner, motioner och intervjuer.

– Målet har varit att öka förståelsen för de uppfattningar och förväntningar som finns på de tekniska systemen, vilka potentiella undanträngningseffekter som kan ses, och vilka aspekter som används för att motivera det ena eller det andra systemet. Vi använder sedan den här information för att bygga dynamiska scenarier i vår analysmetod, säger Michael Martin.

Elektrifiering framställs som idealet

Analysen visar att media generellt beskriver elektrifieringen som både en önskvärd och oundviklig utveckling. De argument som presenteras är att elektrifieringen möjliggör en fossilfri, ren och tyst transport. Även kostnadsfördelar framhålls. Biogas i kollektivtrafik beskrivs också som fossilfri och som att den genererar sociala fördelar, men detta syns främst i tekniska tidskrifter och inte i vanliga media.

– Uppfattningen som förmedlas via media är i allmänhet korrekt visar vår studie. Elektrifieringen av stadens transporter leder till minskad direkt miljöpåverkan av växthusgaser, partiklar och kväveoxid, och ger betydande socioekonomiska besparingar tack vare att invånarna slipper exponeras för dessa utsläpp. Däremot är effekten av minskat buller inte så stor som ofta framhävs.

Nya marknader för biogasen

Studien konstaterar också att undanträngningen av biogas från kollektivtrafiken är ett hot mot biogasens överlevnad. För att undvika en stagnation behöver därför nya marknader byggas upp. Till exempel kan biogasen växa på marknader som sjöfart och tunga transporter. Om biogas ersätter diesel i tung transport eller naturgas och diesel i sjöfart, kan det leda till betydande miljömässiga och socio-ekonomiska fördelar.

– Med nya användningsområden för biogasen kan man också skydda och stärka redan uppbyggda system som kommunernas hantering av matavfall, vilket på sikt kan stärka den regionala ekonomin, säger Michael Martin.

Resultaten presenteras i en slutrapport som kan laddas ner här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I projektet har man också tagit fram en policy brief som riktar sig till beslutsfattare. Ladda ner den här: Åtta rekommendationer till beslutsfattare Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 

Se filmen Busstrafiken elektrifieras. Vad betyder det för biogasen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Sara Anderson, chef för gruppen Avfall och resursflöden på IVL, intervjuas.

För mer information, kontakta:
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81
Philip Peck, Lunds universitet, philip.peck@iiiee.lu.se

Projektet har utförts inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system och finasierats av Energimyndigheten och f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev